Wedding Invitations Batanes, Philippines

Wedding Invitations Batanes, Philippines

Wedding invitation para sa iyong kasal sa Batanes

Ang pagmamahalan ng dalawang magkasintahan ay kadalasang napupunta sa wedding day sa Batanes, ngunit may magnobya din na hindi umaabot sa okasyong ito ng buhay. Kaya ang kasal ay isang maligaya at inaasam-asam na selebrasyon para sa mga taong lubos na nag-iibigan. Ang araw na ito ay maingat ding binibigyang pansin para maging flawless ang lahat. Isang bagay na dapat isaisip ay ang paggawa ng invitation. Ang Miss Sunny Cards ang sagot sa iyong kailangan. Nauunawaan namin ang pakiramdam ng magpapakasal na punung-puno ng pag-irog. Ibinibigay nila ang kanilang pinakamakakaya na mag reflect sa kanilang mga invitations ang ganitong kagandang pakiramdam upang pumares sa pinakahihintay na pagdiriwang na ito para sa mga nagmamahalan.

Miss Sunny Cards – Wedding Invitation Philippines

Miss Sunny Cards

Call 0977 815-9656

TXT 0977 815-9656