Wedding Philippines 

Ano ba ang mga kailangan sa kasal dito sa Pilipinas?

Ang pagpapakasal ay isa sa pinakamahalagang desisyon na gagawin ng magkasintahan. Ito ay seryosong bagay dahil sa mata ng Diyos, kapag ikinasal ang dalawang tao, sila ay magiging isa at tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit kailangan din na maging legal ang pagpapakasal nila upang maging sa batas ay tinuturing sila bilang mag-asawa.

Kasal sa Simbahan

A. Basic Requirements

 • Kopya ng Baptismal at Confirmation Certificates ng bride at groom galing sa simbahang pinanggalingan nila. Ito ay may validity lamang na anim na buwan at kailangang maipasa ito dalawang buwan bago ang kasal. Kailangang nakasulat din dito na FOR MARRIAGE PURPOSES ONLY.
 • Marriage License na nakuha mula sa Civil Registry of Marriage ng lungsod ng kahit sinuman sa bride o groom. Ito ay may validity na 120 days o apat na buwan. Kapag ang License na nakuha ay hindi galing sa Maynila, kailangang magpakita ng valid ID o proof of billing bilang patunay ng iyong paninirahan.
  • Kung nagkaroon na ng kasal sa huwes at gusto lamang magpakasal sa simbahan, magpakita ng Marriage Contract mula sa National Statistics Office(NSO) o kaya ay Marriage Certificate mula sa bansang kayo ay ikinasal. Kailangang maipasa ito dalawang buwan bago ang kasal sa simbahan.
 • Canonical Interview ng groom at bride na gagawin dalawang buwan bago ang kasal.
 • Certification of Attendance na makukuha kapag dumalo sa Pre-Cana Seminar o Marriage Preparation Program. Kapag nasa ibang bansa, may certification pa ring makukuha mula sa simbahang dinaluhan mo sa nasabing bansa.
 • Pahintulot mula sa simbahang na pinanggalingan ng ikakasal na ibibigay sa simbahang pagdadausan ng kasal.
 • ECCLESIASTICAL O WEDDING BANNS na ipapahayag ng tatlong magkasunod na Linggo sa simbahan ng groom at bride.
 • Listahan ng pangalan at tirahan ng mga ninang at ninong sa kasal.
 • CENOMAR o Certificate of No Marriage. Ito ang dokumentong magpapatunay na single ang isang tao at maaari siyang ikasal.
 • Kung nakabase sa ibang bansa, kailangang kumuha ng Certificate of Freedom to Marry mula sa kura paroko ng lugar na iyon.
 • Para naman sa anibersaryo ng kasal, magpakita ng kopya ng iyong Marriage Contract at Interview mula sa kura paroko.
 • Kung ikaw naman ay nagtatrabaho bilang sundalo, kailangan ang pahintulot mula sa headquarter.
 • Para naman sa naikasal na noon ngunit nagpa-anull ng kasal, kailangan ang Document of Nutility galing sa Matrimonial Tribunal at letter of approval mula sa Archdiocesan Chancery Office.

B. Ibang requirements

 • Pagpapakasal ng Hindi Parehong Katoliko
  • Certificate of Freedom to Marry mula sa pastor o ministro ng nasabing relihiyon.
  • PROMISE FOR MIXED MARRIAGE form na kailangang ifill-up sa panahon ng interview. Ito ay ipapasa sa Chancery Office para sa approval.
 • Pagpapakasal ng Pilipino at Dayuhan
  • Clearance mula sa Chancery Office ng Archdiocese ng Maynila
  • Certificate of Freedom to Marry mula sa parokya ng dayuhan.
  • Legal Capacity to Marry mula sa embassy o national consulate ng dayuhan

Kasal sa Huwes

A. Basic Requirements

 • Marriage License
 • Baptismal Certificate o kaya ay NSO Birth Certificate ng bride at groom
 • Community Tax Certificate o CEDULA ng bride at groom
 • Tig-isang ID picture
 • Certificate of Attendance sa isang seminar para sa kasal. Ang ikakasal ay kailangang dumalo sa nasabing seminar bago makakuha ng marriage license.
 • Letter of Intent to Marry- Nakasulat dito ang pangalan ng ikakasal, ang araw ng kasal at pirma.

B. Ibang requirements

 • Kapag byuda at nagbabalak na magpakasal ulit, kailangan ang Death Certificate ng namatay na asawa.
 • Kapag divorced o annulled, kailangan ang kopya ng Final Decree of Absolute Divorce o Court Decision and Absolute Decree of Finality mula sa korte.
 • Kapag nagpakasal naman ang Pilipino at dayuhan, kailangan ang Certificate of Legal Capacity to Marry mula sa embassy at ang photo copy ng passport ng dayuhan.

Kahit anong gusto mong klase ng kasal, mapachurch wedding o kasal sa huwes, sigurohin na legal at nasunod niyo ang mga requirements ng gubyerno ng Pilipinas.

KATULAD NA MGA ARTIKULO

KATULAD NA MGA ARTIKULO